1 Explore the best business and service listings - find offers from people and establishments.

Discover the best business and service listings - find offers from people and establishments. Explore a wide range of services and businesses to meet your need.

Reset
सेप्टी ट्यांकी ढल मर्मत निर्माण
1
10 months 5 days ago Repair, Cleaning & Maintenance 1 month 24 days

0
(0)
Septic Cleaning Nepal
Listed by Company
  • Browse Website
  • Send Message on Email
  • Call on Phone
Repair, Cleaning & Maintenance

ढल,टोइलेट,मंगाल,जाम भयमा खोलिन्छ *निर्माण तथा मर्मत कार्य अनुभबी मिस्त्रीबाट राम्रो काम गरिन्छ * सेप्टी ट्यांकी साढे दुइ घोडाको मेसिनबाट सफाई गरिन्छ * ह्युम् पाइप , पोलिथिन पाइप ग्यारन्टीका साथ फिटिंग गरिन्छ

Baluwatar, Kathmandu 44600, Nepal
Need Help?
+ Post Free Listing