fbpx

Business & Directory

Yellow Page
Posted by Roshan Computer on 06-10-2020 15:16:00 in Computer, IT & Internet never

Description

हाम्रा सेवाहरु :

१ . Branded Desktop Computer (Dell, Hp, Lenovo Etc) बिक्रि गरिन्छ,

२. सबै प्रकारको Laptop (Dell,Hp ,Acer,Lenovo आदि) मर्मत तथा बिक्रि गरिन्छ,

३. CCTV जडान गरिन्छ,

४ . Networking गरिन्छ

सबै प्रकारका प्रिन्टर हरुको मर्मत तथा सम्भार गरिन्छ

यहाँ सबै प्रकारको प्रिन्टर मा मसी भरिन्छ

नोट :- Canon को जुनसुकै Machine Repair हुन्छ (जापान बाट Training प्राप्त )

सम्पर्क स्थान:-

रोशन कम्प्युटर सिरहा -७ (०३३-५२०९०९ )

खुशी महसुस गर्दै कुराकानी गर्नुहोस ९८१९९१९९६७ ,९८२४७३०३७३ ,९८५२८३१२८५ ,९८५२८२०१०९

(Ground Floor of Prime Bank Ltd. Siraha-7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हाम्रा सेवाहरु :

१ . Branded Desktop Computer (Dell, Hp, Lenovo Etc) बिक्रि गरिन्छ,

२. सबै प्रकारको Laptop (Dell,Hp ,Acer,Lenovo आदि) मर्मत तथा बिक्रि गरिन्छ,

३. CCTV जडान गरिन्छ,

४ . Networking गरिन्छ

५. यहाँ सबै प्रकारको प्रिन्टर मा मसी भरिन्छ.....................................

सबै प्रकारका प्रिन्टर हरुको मर्मत तथा सम्भार गरिन्छ

नोट :- Canon को जुनसुकै Machine Repair हुन्छ (जापान बाट Training प्राप्त )

सम्पर्क स्थान:-

रोशन कम्प्युटर सिरहा -७ (०३३-५२०९०९ )

खुशी महसुस गर्दै कुराकानी गर्नुहोस ९८१९९१९९६७ ,९८२४७३०३७३ ,९८५२८३१२८५ ,९८५२८२०१०९

(Ground Floor of Prime Bank Ltd. Siraha-7)

लोक सेवा को ONLINE  फोर्म भरिन्छ र Payment पनि गरिन्छ

 

 

Details

Organization Name
ROSHAN COMPUTER
Establishment Type
Private Limited
Contact Number
9852820109

Location Map

चोहरवा सिराहा माडर रोड, Siraha 56500, Nepal
278 hits Report Recommend:

Reviews

There are no reviews at this moment..

Show more