fbpx

नेपालबाट पार्सल, डकुमेन्ट, ब्यापारको लागि घरायसी प्रयोजनको सामानहरू बिदेसमा रहि आफ्नो आफन्तजन साथिभाई तथा ग्राहकवर्ग हरूलाई सस्तो तथा भरपर्दो गरि पठाउनको लागि Nine Star Cargo Pvt. Ltd. लाई सम्झनुहोस्

NPR 600

More details

Name Description
Service Type Other Services
Website cargoinnepal.com

Description

नेपालबाट पार्सल, डकुमेन्ट, ब्यापारको लागि घरायसी प्रयोजनको सामानहरू बिदेसमा रहि आफ्नो आफन्तजन साथिभाई तथा ग्राहकवर्ग हरूलाई सस्तो तथा भरपर्दो गरि पठाउनको लागि Nine Star Cargo Pvt. Ltd. लाई सम्झनुहोस् ।
.
.
.
.
.
.
Contact Us:
???? ???? ????? ???. ??? - ???????? ????? & ???????? ????????
? Website :: http://cargoinnepal.com/
?️ google Map :: https://bit.ly/3OxbFn3
? Phone: 9851082469, 9841440124, 015910521
? Location: Narsingh Chowk Marg, Thamel, Kathmandu
-----------------------------
?? ??????? ????????? ???? ?????????? ????? ??????? ??????? | ?????? & ?????? | ??? ????? | ????? ????? | ???????? ???????? | ???????? ???????

1. Ad details

Ad ID : 3415
Narsingh Chowk Marg, Thamel, Kathmandu Narsingh Chowk Marg, Kathmandu 44600, Nepal
387 Views

Advertiser details

nepalbuying (13)
98xxx xxxxx show
inxxx xxxxx show
Contact Advertiser Share
 

Contact Number

Sorry, you need to register or login first.

Email

Sorry, you need to register or login first.

नेपालबाट पार्सल, डकुमेन्ट, ब्यापारको लागि घरायसी प्रयोजनको सामानहरू बिदेसमा रहि आफ्नो आफन्तजन साथिभाई तथा ग्राहकवर्ग हरूलाई सस्तो तथा भरपर्दो गरि पठाउनको लागि Nine Star Cargo Pvt. Ltd. लाई सम्झनुहोस्

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favorites

Sorry, you need to register or login first.