fbpx

COMPANY REGISTRATION CERTIFICATE कर चुक्क्ट्टा प्रमा ण पट्र

Popular PRICE REDUCED

NPR 15,000

More details

Name Description
Service Type Financial & Legal
Package Name कम्पनी सँग सबन्दित सबै सरकारी काम
Website
Price Negotiable Fixed Price

Description

कम्पनी सँग सबन्दित सबै सरकारी काम
नयाँ कम्पनी बनाऊन परेमा(दर्ता तथा रेन्यू)
कम्पनी सँग सम्ब्न्दित सबै काम एकै ठाउँ
१ कर तिर्न तथा मिलान गर्न
२ तपाईं लाई कता बाट हुन्छ नियम अनुसार थोरै कर मै हुने बनाऊन्
३ कर बाट लाव लिन छुत्त को बारेमा सल्ल्लाह
४ हिसाब किताब को सम्पूर्ण काम हेर्न
५ नफा नोक्सान को सम्पूर्ण काम हेर्न ,
६ नफा कसरी धेरै गुर्ने बारेमा सल्ल्लाह
७ लोन लिन स्ततेमेन्ट(PROJECTED STATEMENT FOR LOAN)
८ राम्रो सँग नियम अनुशार हिसाब किताब मिलाऊन सहयोग्
९ कम्पनी सँग सबन्दित सबै सरकारी काम राम्रो सँग मिला ऊन
COMPANY REGISTRATION TO RENEWAL A TO Z SERVICES FOR A NEW COMPANY
TAX, VAT, BOOK KEEPING, ACCOUNTS, FINANCIAL STATEMENTS FOR COMAPNY
SMART AND SKILLED ACCOUNTANTS

CONATCT-9843713458,9841410186

1. Ad details

Ad ID : 410
29,samakhushi kathmandu 9841410186 we provide service at your office Kathmandu 44600, Nepal
10074 Views

Advertiser details

kshitij poudel (3)
98xxx xxxxx show
ksxxx xxxxx show
Contact Advertiser Share
 

Contact Number

Sorry, you need to register or login first.

Email

Sorry, you need to register or login first.

COMPANY REGISTRATION CERTIFICATE कर चुक्क्ट्टा प्रमा ण पट्र

Contact form

What's wrong with this ad?

Sorry, you need to register or login first.

Add to favorites

Sorry, you need to register or login first.